Warda

Piken AB


FASTIGHETER / PROJEKTUTVECKLING

Piken AB arbetar med fastighetsutveckling, investerings och utvecklingsprojekt i egen regi eller tillsammans med partners inom tillväxtregioner i Sverige.


Vi tar ansvar för etableringsfrågor och bedriver ett aktivt arbete med etablering av nya verksamheter. 


Vi handlar upp underhållsåtgärder och leder byggprocesser. Värdeutveckling genom att vara med och utforma fastighetens attraktionskraft. Vi kan projektleda från första idé till färdigutvecklad fastighet.


Vi vill gärna skapa samarbeten i tidiga skeden då vi vet att kvalitativa och värdeoptimerade åtgärder och struktur fastställs redan i uppstartsskedet, men vi kan självklart hjälpa er med delprocesser också. Vi erbjuder stor bolagskunskap i ett mindre bolagsskal och träffar gärna er villkorslöst för att diskutera er framtida projekt. 

PROJEKT                                                                                                                                            

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

2015-

Wasan AB


//Utveckling av fastighetsprojekt i partnerskap. Vi jobbar med helhetslösning som förädlar fastigheter med målen att optimera fastighetsvärdet//


                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

Piken AB

Sveavägen 55, 11359 Stockholm

 ramin@warda.se